Choć na ogłoszenie upadłości konsumenckiej z roku na rok decyduje się coraz więcej osób, tak nadal wielu dłużników ma wątpliwości, czy faktycznie jest to w ich sytuacji dobre rozwiązanie. Niezaprzeczalnie upadłość konsumencka to szansa na oddłużenie dla osób z różnych powodów niewypłacalnych. Natomiast sytuacja każdego dłużnika jest inna i wymaga indywidualnego przeanalizowania. W Internecie znaleźć można wiele sprzecznych opinii na temat upadłości konsumenckiej, dlatego w niniejszym artykule postanowiliśmy nieco przybliżyć instytucję upadłości konsumenckiej, obalając największe mity na jej temat.

  1. Brak majątku jest przesłanką oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości: nieposiadanie majątku przez dłużnika nie stanowi podstawy do oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości. Co więcej, w szczególnych przypadkach, po pierwsze koszty postępowania mogą być tymczasowo pokryte przez Skarb Państwa, a po drugie zobowiązania upadłego umorzone bez ustalania planu spłaty wierzycieli.
  2. Były przedsiębiorca nie może ogłosić upadłości konsumenckiej: również były przedsiębiorca ma możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej, a w trakcie postępowania umorzone mogą być zarówno długi prywatne, jak i wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej. Należy jednak dodać, że jedną z przesłanek oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest niezłożenie w terminie wniosku o upadłość przedsiębiorcy, mimo takiego obowiązku. Nie jest to jednak przesłanka o charakterze bezwzględnym co oznacza, że sąd biorąc pod uwagę względy słuszności oraz względy humanitarne, mimo wystąpienia przesłanki negatywnej, może ogłosić wobec takiego dłużnika upadłość konsumencką.
  3. Dłużnik musi posiadać przynajmniej dwóch wierzycieli, aby mógł ogłosić upadłość konsumencką: do ogłoszenia upadłości konsumenckiej wystarczy, że dłużnik posiada tylko jednego wierzyciela. Konieczne jest jednak spełnienie innych przesłanek m.in. posiadanie statusu konsumenta oraz stan niewypłacalności.
  4. Dłużnik może wspólnie z małżonkiem złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Przepisy Prawa upadłościowego wprost wskazują, że wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może być złożony przez dłużnika, a więc małżonkowie powinni złożyć dwa odrębne wnioski.
  5. Dłużnik jest związany terminem na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Nie ma terminu, w którym dłużnik zobligowany byłby do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Warto jednak dodać, że wczesne podjęcie działań w celu oddłużenia to dobra decyzja, choćby dlatego że wysokość zadłużenia rośnie z dnia na dzień.

Nie daj się zwieźć mitom na temat upadłości konsumenckiej i zasięgnij porady specjalisty!

Dla wielu dłużników ogłoszenie upadłości konsumenckiej to jedyna szansa na oddłużenie. Warto jednak skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który nie tylko wyjaśni przebieg postępowania, ale także krok po kroku przeprowadzi przez wszystkie jego etapy.