Znaczna część osób, szczególnie klasy średniej, zaczyna zaciągać dług głównie wobec banków. Dość często doprowadza to do sytuacji, w której przeciętna osoba nie jest w stanie spłacać zobowiązań. Większość osób uważa, że z takiej sytuacji nie ma wyjścia. To nieprawda. Warto w takim momencie przemyśleć możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest instrumentem służącym osobom, które nie są w stanie spłacić zadłużeń. W takiej sytuacji na wniosek dłużnika może być przeprowadzone postępowanie oddłużeniowe.

Głównym założeniem takiego postępowania jest przede wszystkim oddłużenie osoby, która stała się niewypłacalna. Sąd może zadecydować całkowite oddłużenie lub częściowe. Jaki będzie werdykt, zależy od wielu czynników.

Kto może złożyć wniosek?

Postępowanie oddłużające może być wszczęte po złożeniu wniosku przez dłużnika – osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Podsumowanie

Reasumując, upadłość konsumencka jest ostateczną opcją ratunku dla osoby, która nie ma szansy spłacić wszystkich zadłużeń i spełnia przesłanki wskazane w ustawie.