Czym jest upadłość konsumencka? Kto może z niej skorzystać? Czy to sposób na pozbycie się długów?

Upadłość konsumencka jest skierowana do osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej – jej założeniem jest oddłużenie osoby, która stała się niewypłacalna, ale na skutek nieumyślnego działania. Kto może skorzystać z takiego rozwiązania dowiesz się tutaj.

Upadłość konsumencka może być ogłoszona przez osoby, które są niewypłacalne. Jak wiadomo sytuacja finansowa danej osoby nie zawsze musi być kolorowa. Jeśli ktoś ma na swoim koncie spore zadłużenie i nie jest w stanie go spłacić, to upadłość może go uratować. Dzięki temu ma się duże szanse na umorzenie części swoich długów, a nawet na umorzenie całości zobowiązań.

Kto może wnioskować?

Ważne jest jednak to, że na postępowanie sądowe może zdecydować się jedynie osoba fizyczna, która nie prowadzi aktualnie działalności gospodarczej. Istotne jest jednak to, aby bankructwo nie było wynikiem dopuszczenia do niewypłacalności lub istotnego zwiększenia jej stopnia umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa.

Upadłość konsumencka jest to szansa dla tych osób, które straciły swój majątek nie ze swojej winy i znalazły się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, z której nie ma wyjścia.

liczba zgłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o upadłość konsumencką w 2017 roku